Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje . Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką). Po spełnieniu określonych warunków, możliwy jest także wyjazd z opiekunem.

 

 • Turnus trawa nie krócej niż 14 dni (13 osobodni)
 • Turnus rehabilitacyjny ma charakter usprawniająco-rekreacyjny

 

Uzdrowisko Horyniec Sp. zo.o. posiada:

Wpis nr OR/18/0010/16 z 19.02.2016r.  do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH , w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uprawnione jest do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

usprawniająco-rekreacyjny dla grupy osób niepełnosprawnych; 

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,

- z cukrzycą,

- z otyłością,

- z upośledzeniem umysłowym,

- z chorobą psychiczną,

- ze schorzeniami układu krążenia,

- z chorobami dermatologicznymi,

- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

- z chorobami neurologicznymi,

- kobiety po mastektomii


Wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW zachowuje ważność do dnia 25.02.2019r.

Wpis nr OD/18/0010/16 z 13.05.2016r. do REJESTRU OŚRODKÓW w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,

- z cukrzycą,

- z upośledzeniem umysłowym,

- ze schorzeniami układu krążenia,

- z chorobami dermatologicznymi,

- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

- z chorobami neurologicznymi


na następujące turnusy rehabilitacyjne:

- usprawniająco-rekreacyjny

 

Wpis do REJESTRU OŚRODKÓW zachowuje ważność do dnia 13.05.2019r. 

 

Cena za pobyt w 2016r., na turnusie rehabilitacyjnym 14 dniowym (13 osobodni) wynosi :

Sanatorium

Sezon

Pokój

1-osobowy

Pokój

2-osobowy

Pokój

3-osobowy

Pokój studio

1-osobowy

Pokój studio

2-osobowy

Pokój studio

3-osobowy

DOM ZDROJOWY

1.V-15.X

2171,00

1937,00

1820,00

2028,00

1807,00

1677,00

 

16.X-30.IV

2093,00 1898,00 1781,00 2015,00 1742,00 1638,00

JAWOR

1.V-15.X

2054,00

1807,00

1677,00

1924,00

1703,00

1586,00

 

16.X-30.IV

1963,00 1716,00 1625,00 1794,00 1651,00 1547,00

 

Informacje dodatkowe:
       

 • Cena obejmuje pobyt jednej osoby w pokoju.

 

 • Na leczenie uzdrowiskowe pacjent zobowiązany jest przywieźć stale przyjmowane leki.

 

 • Oferujemy diety: podstawową, lekkostrawną, cukrzycową i 1200 kcal.

 

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1600 a kończy o 1400 lub  uzgodnionym posiłkiem w dniu przyjazdu i  uzgodnionym posiłkiem w dniu wyjazdu.

 

 • Warunkiem przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji pobytu PFRON w obiektach Spółki jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł (od osoby) w terminie do 7 dni od dokonania rezerwacji.
      
 • Kuracjusze pełnopłatni po wielokrotnym pobycie na leczeniu (nie dotyczy pobytów sanatoryjnych) w naszych obiektach uprawnieni są do rabatu cenowego za osobodzień :

- od czwartego do dziesiątego pobytu włącznie - 5%

- od jedenastego pobytu - 10%

 

 • Skrócenie pobytu na turnusie lub niewykorzystanie części świadczeń zawartych w cenie pobytu nie upoważnia do zwrotu.

 

 • Termin turnusu PFRON można uzgodnić indywidualnie w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 

 • Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Spółki. 

 

 •  tl_files/images/pies.jpg Obowiązuje zakaz  przyjazdu ze zwierzętami.

 

 

Nasze konto:
    
Bank PEKAO S.A. I/O Lubaczów 51 1240 2584 1111 0000 3944 5319

* Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku : PKOPPLPPWPL

 

 • W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość zwrotu zaliczki lub jej części:

- zgłoszenie rezygnacji w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu pozwala na zwrot dokonanej przedpłaty w pełnej wysokości pomniejszonej o 20,00 zł. (koszty operacji finansowych).

- zgłoszenie rezygnacji w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu pozwala na zwrot 50% dokonanej przedpłaty.

 

 • W roku 2016 obowiązująca opłata uzdrowiskowa wynosi 4,00 zł dziennie.

 

 • UWAGA :

- W przypadku dokonania rezerwacji w roku bieżącym na rok następny Uzdrowisko zastrzega możliwość zmiany cen.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

           

Rezerwacji dokonuje się telefonicznie :
       

Tel. 16 -63-13-088        wew. 100 ( w dni robocze od 7 do 15 )

                                      wew. 235 Recepcja (całodobowo)

                                      wew. 205 Kierownik sanatorium (w dni robocze od 7 do 15)

Tel. kom.  604-563-497