Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON

Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje . Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką). Po spełnieniu określonych warunków, możliwy jest także wyjazd z opiekunem.

 

 • Turnus trwa nie krócej niż 14 dni (13 osobodni)
 • Turnus rehabilitacyjny ma charakter usprawniająco-rekreacyjny

 

Uzdrowisko Horyniec Sp. zo.o. posiada:

Wpis nr OR/18/0010/16 z 19.02.2016r.  do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH , w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uprawnione jest do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

usprawniająco-rekreacyjny dla grupy osób niepełnosprawnych; 

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,

- z cukrzycą,

- z otyłością,

- z upośledzeniem umysłowym,

- z chorobą psychiczną,

- ze schorzeniami układu krążenia,

- z chorobami dermatologicznymi,

- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

- z chorobami neurologicznymi,

- kobiety po mastektomii


Wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW zachowuje ważność do dnia 25.02.2019r.

Wpis nr OD/18/0010/16 z 13.05.2016r. do REJESTRU OŚRODKÓW w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich,

- z cukrzycą,

- z upośledzeniem umysłowym,

- ze schorzeniami układu krążenia,

- z chorobami dermatologicznymi,

- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

- z chorobami neurologicznymi


na następujące turnusy rehabilitacyjne:

- usprawniająco-rekreacyjny

 

Wpis do REJESTRU OŚRODKÓW zachowuje ważność do dnia 13.05.2019r. 

 

Cena za pobyt w 2018r., na turnusie rehabilitacyjnym 14 dniowym (13 osobodni) wynosi :

 

 

DOM ZDROJOWY

JAWOR

MODRZEW

29.10 - 30.04 01.05 - 28.10 29.10 - 30.04 01.05 - 28.10 29.10 - 30.04 01.05 - 28.10

1 - osobowy

2 132 zł

  1 794zł*

2 210 zł

 1 872zł*

2 145 zł

 1 807 zł*

2 275 zł

 1 937 zł*

-

-

1 - osobowy

studio

2 041 zł

 1 703 zł*

2 093 zl

 1 755zł*

- -

1 820 zł

 1 482 zł*

1 950 zł

 1 488 zł*

2 - osobowy

podw. stand.

2 158 zł

 1 820zł*

2 288 zł

 1 950zł*

 2 080 zł

  1 742 zł*

2 210 zł

 1 872 zł*

- -

2 - osobowy

1 937 zł

 1 599zł*

2 041 zł

 1 703 zł*

2 015 zł

 1 677 zł*

2 145 zł

 1 807 zł*

- -

2 - osobowy

studio

1 768 zł

 1 430zł*

1 911 zł

 1 573zł*

- -

1 664 zł

 1 326 zł*

1 716 zł

 1 378 zł*

3 -osobowy

1 807 zł

 1 469 zł*

1 859 zł

 1 521zł*

- - - -

3 - osobowy

studio

1 664 zł

 1 326zł*

1 781 zł

 1 443zł*

- -

1 560 zł

 1 222 zł*

1 599 zł

 1 261 zł*

* - opiekun (cena obejmuje: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę  lekarską i pielęgniarską).  

 


Informacje dodatkowe:
       

 • Cena obejmuje pobyt jednej osoby w pokoju.
 • Wymagane dokumenty:
 • - informacje o stanie zdrowia;
 • - orzeczenie o niepełnosprawności;

 • Na leczenie uzdrowiskowe pacjent zobowiązany jest przywieźć stale przyjmowane leki.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1600 a kończy o 1400 lub  uzgodnionym posiłkiem w dniu przyjazdu i  uzgodnionym posiłkiem w dniu wyjazdu.

 

 • Warunkiem przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji pobytu PFRON w obiektach Spółki jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł (od osoby) w terminie do 7 dni od dokonania rezerwacji.
      

 

 • Skrócenie pobytu na turnusie lub niewykorzystanie części świadczeń zawartych w cenie pobytu nie upoważnia do zwrotu.

 

 • Termin turnusu PFRON można uzgodnić indywidualnie w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 

 • Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Spółki. 

     

 • W roku 2018 obowiązująca opłata uzdrowiskowa wynosi 4,00 zł dziennie.

 

 

Nasze konto:
    
Bank PEKAO S.A. I/O Lubaczów 51 1240 2584 1111 0000 3944 5319

* Przy transakcjach zagranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.

Numer IBAN tego rachunku: PL51124025841111000039445319 ; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

           

Rezerwacji dokonuje się telefonicznie :
       

                    Recepcja ( całodobowo )   - tel. kom. 604 563 497

                                                                        - tel. 16 631 30 88 w.235

Rezerwacja miejsc (w dni robocze 7-15) - tel. 16 631 30 88 w.100   

Kierownik sanatorium (w dni robocze 7-15)     - tel. kom.668 095 123

                                                                                      - tel. 16 631 30 88 w.205