Aktualności Zdrojowe

Zapraszamy do głosowania na projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne

2014-11-13 12:45

Zapraszamy do głosowania na projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne

 

GŁOSOWANIE DO 20 LISTOPADA 2014 r.!!!

 

 

 

            Zachęcamy Państwa do udziału w plebiscycie Kolej 2022. Celem konkursu jest zidentyfikowanie i wskazanie najważniejszych projektów kolejowych, które – zdaniem mieszkańców – powinny być zrealizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw w perspektywie 2014 - 2020. Wśród projektów biorących udział w plebiscycie znalazła się rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina – Hrebenne

             Gmina Lubaczów już wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu przeprowadzenie jej rehabilitacji.

            W  lipcu br. w Kresowej Osadzie odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 130 – lecia linii kolejowej Jarosław – Sokal (obecnie nr 101 Munina – Hrebenne). Były one wyjątkową okazją nie tylko do przypomnienia jej historii i znaczenia w przeszłości, ale przede wszystkim do poruszenia spraw gospodarczych.

            Dlatego też, w partnerstwie z samorządami powiatowymi i gminnymi województw podkarpackiego i lubelskiego, przez które przebiega linia nr 101, a także podmiotami gospodarczymi, sanatoriami, organizacjami turystycznymi i mieszkańcami, gmina Lubaczów przygotowała petycję skierowaną do Zarządu PKP PLK S.A. z prośbą o rozpoczęcie działań mających na celu rewitalizację linii nr 101.  Dokument został przekazany także do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, parlamentarzystów województwa podkarpackiego i lubelskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

            Jednocześnie, gmina Lubaczów w imieniu wszystkich partnerów opracowała i skierowała do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o ujęcie rewitalizacji linii kolejowej nr 101 na liście priorytetowych inwestycji w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet Inwestycyjny 7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz umożliwienie realizacji tego przedsięwzięcia PKP PLK S.A. przy wsparciu środków UE.  

             Wspólna inicjatywa samorządów dotycząca rewitalizacji linii kolejowej nr 101 Munina – Hrebenne spotkała się z poparciem ze strony Ministerstwa  Infrastruktury i Rozwoju, Posłów do Parlamentu Europejskiego – Elżbiety Łukacijewskiej oraz Tomasza Poręby, a także Posłów na Sejm RP – Marka Rząsy i Kazimierza Ziobry. Chęć współpracy w zakresie inwestycji wyraził także Marszałek Województwa Lubelskiego.                                                   .
            Natomiast, Samorząd Województwa Podkarpackiego – w odpowiedzi na w/w wniosek – deklaruje, że w perspektywie finansowej 2014-2020 linie kolejowe w naszym regionie poddane zostaną dalszym pracom modernizacyjnym i rewitalizacyjnym. Obecnie trwają prace mające na celu dokonanie ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących wyboru zadań do realizacji z zakresu infrastruktury kolejowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

            Głosowanie na projekt rewitalizacji linii nr 101 w plebiscycie Kolej 2022 zwiększa szansę na  wykonanie inwestycji. Jest społecznym głosem wsparcia i zainteresowania mieszkańców  realizacją właśnie tego przedsięwzięcia w kierunku władz województwa podkarpackiego.

 

            Poniżej podajemy link, pod którym można oddać swój głos na projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 101 Munina – Hrerbenne:

http://kolej2022.pl/projekty/podkarpackie/361-projekt-nr-pdk-8-munina-hrebenne

 

Aby zagłosować na dany projekt należy go ocenić. Służy temu moduł „Oceń ten projekt”, znajdujący się na stronie każdego projektu. Głosowanie potrwa do 20 listopada.

 

ink do strony UG Lubaczów:

http://lubaczow.com.pl/index.php?id=;17;1;1972;;;

Wróć

Wszystkie aktualności