Wszystkie przetargi:

2018-07-27 13:44

1. Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego...OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowa o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2018-07-27 13:42

2. Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego Narządów Ruchu z łącznikiem, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego Narządów Ruchu z łącznikiem, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Archiwum przetargów